wz

UPOZORNĚNÍ – pracovní certifikáty!

 Předsednictvo ČMKU schválilo a dnem 1.7.2010 vstoupila v platnost nová Směrnice vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení  Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy, čímž pozbývají platnosti Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR a všechna předchozí usnesení P ČMKU vydaná v této souvislosti.

Našich plemen (kolie dlouho- a krátkosrstá, šeltie) se týkají následující body:

  • certifikáty se vystavují na základě absolvované zkoušky z výkonu, soutěže atd (dále jen zkoušky) a opravňují k zařazení psa do třídy pracovní a jsou vydávané na tiskopisech předepsaných FCI nebo ČMKU.

  • kolie a šeltie patří do skupiny plemen, kterým může být vystaven Národní certifikát opravňující k zařazení do třídy pracovní na všech druzích výstav vyjma mezinárodních a bude vystaven na základě splnění následujících zkoušek:

  • ŠELTIE:

o   ZMMP, ZMP 1 (vystavuje ČKS nebo MSKS)

o   ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)

o   ZZP1 (vystavuje SZBK ČR)

o   FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR)

  •  KOLIE DLOUHOSRSTÁ, KOLIE KRÁTKOSRSTÁ:

o   ZM, ZVV1, OB1 ((vystavuje ČKS nebo MSKS)

o   ZPU2, ZPU –S (vystavuje KJ ČR Brno)

o   ZZZ, ZZP1, ZVP1, ZLP1, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR (vystavuje SZBK ČR)

o   FCI-HWT T* (pasení, vystavuje KJ ČR Brno)

  • součástí dané Směrnice je seznam zkušebních řádů, zkoušek a organizací vystavujících na jejich základě certifikáty      

  • certifikáty jsou vystavovány na žádost majitele/držitele psa/feny. Podkladem pro jejich vystavení je doklad o absolvované zkoušce, kopie průkazu původu, případně zaplacení určeného poplatku za vystavení

  • platnost od 1.7.2010 – datum splnění zkoušky není pro vystavení certifkátu rozhodující

Zdroj: ČMKU – www.cmku.cz > Řády a předpisy > Směrnice ČMKU.

 -vi.k-

* FCI Herding working test Traditional Style


Planeta Rough © 2003 - 2010
CZ Collie - Portal

•  Fórum  •  Kontakt & poděkování  •  Literatura  •  Odkazy  •  Suvenýry   GuestBook  
•  Aktuálně  •  Collie Rough  •  CZ Collies  •  SHOW Collie  •  Collie TIP & ARCHIV    Galerie 

Graphic Design by Round the Bend Wizards & Vili.K

footer image footer image