wz

KLUBY CHOVATELŮ KOLIÍ

Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha
(Collie - Sheltie  Club CZ)

Klub chovatelů collií a sheltií - Praha byl založen už v roce 1947 a tím se řadí mezi nejstarší kluby v České republice. Jeho název se několikrát změnil v souvislosti s plemeny, která sdružoval. Ale od samého začátku až po dnešek sdružuje především chovatele kolií a od r. 1961, kdy se začaly v ČR chovat šeltie, také chovatele tohoto plemene.

Klub je prostřednictvím ČMKU (Českomoravská kynologická unie) členem FCI (Mezinárodní kynologická federace). Hlavní náplní klubu je organizace chovu kolií a šeltií, pořádání bonitací, klubových a speciálních výstav. Vede vlastní dílčí plemennou knihu kolií a šeltií, členové klubu jsou informováni prostřednictvím klubového zpravodaje, který je vydáván pod názvem Magazín collie a sheltie.

 

Moravskoslezský klub chovatelů Collií a Sheltií:

 

Početně menší klub, založen v roce 1990, který sdružuje především moravské chovatele kolií a šeltií. Zabývá se chovem čistokrevných psů podle standardů uznávaných FCI a charakteristickými vlohami a vlastnostmi specifickými pro kolile a šeltie. Svou členskou základnu informuje prostřednictvím zpravodaje, Klubových zpráv.

 


Planeta Rough © 2003 - 2010
CZ Collie - Portal

•  Fórum  •  Kontakt & poděkování  •  Literatura  •  Odkazy  •  Suvenýry   GuestBook  
•  Aktuálně  •  Collie Rough  •  CZ Collies  •  SHOW Collie  •  Collie TIP & ARCHIV    Galerie 

Graphic Design by Round the Bend Wizards & Vili.K

footer image footer image