wz

PES ROKU a neb Top Collie (KCHC&S)

výsledky jednotlivých ročníků

Co je pes roku:

Pes roku je klubová soutěž, kterou každoročně, od roku 1996 vyhlašuje Klub chovatelů collií a sheltií Praha pro každé plemeno (kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie) zvlášť. Vyhlašovaná je pro kategorie dorostu, veteránů (spolenčě pro psy a feny), mladých a dospělých (psi a feny jsou vyhodnocováni zvlášť) a na základě výsledků jedinců ze stejných kennelů se vyhodnocuje ještě nejlepší chovatelská stanice.

Vznik a historie soutěže:

Za nápadem připravit a odstartovat tuto soutěž stály paní Mlada Svobodová (šeltie z Ďáblovy studánky) a Vilemína Kracíková, které připravily prvotní podklady, na základě kterých byla stanovena pravidla. Na dalším rozvoji této prvotní myšlenky mají lví podíl Michaela a Josef Ouředníkovi a jsou to právě oni, kdo rok co rok obětavě sčítají body dlouhosrstek i krátkosrstek.

Poprvé byla tato soutěž vyhlášena redakcí Magazínu Collie a Sheltie v roce 1996 jako "Otevřená bodovací soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu výstavní sezóny" výhradně pro interní potřebu Klubu. Započítávány byly výsledky CAC a CACIB výstav z ČR; zahraniční výsledky mohly být započteny v případě, že majitel psa zaslal potřebné doklady (umístění, udělený titul).

V roce 1996  byly zveřejněny kompletní výsledky všech psů daných plemen, pro psy a feny zvlášť a z nich vyhlášeni pouze vítězové kategorie dospělých a mladých, psi a feny zvlášť. V roce 1997 byly rovněž zveřejněny kompletní výsledky, ale už pro kategorii mladých a dospělých, na základě čehož se pak vyhlašovaly kategorie Pes roku, Fena roku, Mladý pes roku a mladá fena roku a nově i Nejúspěšnější chovatelská stanice podle výsledků jednotlivých zvířat.

V roce 1999 se přešlo na nový bodovací systém (body za jednotlivé tituly se nesčítaly, ale k nejvyššímu dosaženému titulu byl přidělen jedinečný počet bodů) a byla stanovena pevná pravidla pro bodování jedinců startujících v průběhu sezony jak ve třídě mladých, tak ve třídách dospělých;   pro započtení výsledku ze zahraniční výstavy určena podmínka (započtou se těm jedincům, kteří alespoň na jedné výstavě v ČR získali hodnocení výborný).

V roce 2000 byly poprvé navíc vyhlášeny kategorie dorostu a veteránů (pro psy a feny společně) a konečně v roce 2002 byla zveřejněna nová bodovací tabulka pro hodnocení soutěže, podle níž se postupuje dodnes.Opět se přistoupilo ke sčítání bodů za jednotlivé získané tituly a došlo i k odstupňování bodové škály dle druhu výstavy (oblastní, krajská, národní, klubová a speciální, mezinárodní, evropská a světová). Rovněž byla zmírněna podmínka pro zahraniční výstavy - je třeba zaslat kopii  posudku a ocenění (totéž platí pro oblastní a krajské výstavy).

Od roku 2009 vcházejí v platnost nová pravidla, která v nejbližší době přineseme.

Soutěž Pes roku se za svou historii natolik vžila do povědomí členů Klubu, že mnoho majitelů kolií a šeltií místo Pes/Fena roku hrdě uvádí označení Top Collie.

Výsledky jednotlivých ročníků:

1996 1997 1998
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010

Planeta Rough © 2003 - 2010
CZ Collie - Portal

•  Fórum  •  Kontakt & poděkování  •  Literatura  •  Odkazy  •  Suvenýry   GuestBook  
•  Aktuálně  •  Collie Rough  •  CZ Collies  •  SHOW Collie  •  Collie TIP & ARCHIV    Galerie 

Graphic Design by Round the Bend Wizards & Vili.K

footer image footer image