wz

KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY
Klubu chovatelů Collií a Sheltií Praha

Kontakt:

KLUBOVÝ ŠAMPION KCHCS

Podmínky:

 • Titul „Klubový šampion“ (dále jen KŠ ) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chavatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titul KŠ je podmíněno získáním třech CAC na výstavách pořádaných KChCaS – Praha, t. j. Klubová výstava a Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících, otevřené, pracovní a vítězů.

 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠ je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen, zaslaných DOPORUČENĚ na adresu stanoveného garanta. (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky.

 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠ předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP.

 • Noví KŠ budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

 • Titul nelze udělovat zpětně.

 • Řád pro udělování titulu KŠ nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005.

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE KCHCS

Podmínky:

 • Titul „Klubový šampion práce" (dále jen KŠP) se uděluje psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize ČMKU a jsou v majetku členů Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha v době získávání i přiznání titulu.

 • Udělení titulu KŠP je podmíněno:
  - > získáním jednoho CAC na výstavách pořádaných KchCaS – Praha, tj. Klubová výstava a Speciální celostátní výstava, ve třídě dospívajících, otevřené, pracovní a vítězů a současně
  - >
  získáním 250ti bodů za pracovní výkony dle přiložené tabulky

 • a) zkoušky a akce uvedené v přiložené tabulce musí být pořádány organizacemi, které jsou akceptovány FCI.

 • b) každou zkoušku lze započítat pouze jednou a to i v případě agility

 • c) v případě, že je na zkoušce oficiálně určeno pořadí, je třeba umístění na prvních třech místech doložit vyžádaným potvrzením o umístění. To samé platí i o umístění na závodech. Toto potvrzení, vystavené pořadatelem, musí obsahovat razítko pořádající organizace, podpis vedoucího akce, podpis rozhodčího a umístění.

 • d) před datem 1. 1. 2005 lze započítat body získané za pracovní výkony za předpokladu trvání členství v Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha. CAC musí být získán nejdříve ve výstavní sezoně r. 2005

 • Klub stvrzuje přiznání titulu KŠP předáním diplomu, na jehož základě lze titul zapisovat do PP

 • Splnění podmínek pro přiznání titulu KŠP je třeba doložit kopií kartičky CAC a kopií posudku z výstavy, na které byl CAC udělen a u pořadatele ověřenými  kopiemi „potvrzení o vykonané zkoušce“ (náležitosti viz bod 2.c) zaslaných DOPORUČENĚ na adresu garanta  (V. Kracíková) - po dohodě možno též elektronicky.

 • Noví KŠP budou slavnostně vyhlašováni každoročně na Výroční členské schůzi.

 • Titul nelze udělovat zpětně.

 • Řád pro udělování titulu KŠP nabývá platnosti od výstavní sezony r. 2005
   

 • bodovací tabulka a přehled zkoušek

nahoru


Planeta Rough © 2003 - 2010
CZ Collie - Portal

 

•  Fórum  •  Kontakt & poděkování  •  Literatura  •  Odkazy  •  Suvenýry   GuestBook  
•  Aktuálně  •  Collie Rough  •  CZ Collies  •  SHOW Collie  •  Collie TIP & ARCHIV    Galerie 

Graphic Design by Round the Bend Wizards & Vili.K

footer image footer image